Δραστηριότητες - Προϊόντα

 
 
 
 
 
 
Κατασκευή και επισκευή με ειδικά επιστρώματα, βακτρών, συμπιεστών και αντλιών και κάθε τύπου αξόνων, αντλιών για προστασία από φθορά τύπου fretting
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανακτήσεις εμβόλων, αντλιών με προστατευτικά επιστρώματα όπως τα χρωμονικελιούχα, κεραμικά υλικά, καρβίδια
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντιοξειδωτική προστασία δεξαμενών, εναλλακτών θερμότητας, σωληνώσεων, σιδηροκατασκευών
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιφανειακές προστασίες κοχλιωτών μεταφορέων με σκληροεπιφανειακά κράματα
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατασκευές και επισκευές εδράνων ολίσθησης τουρμπινών, συμπιεστών με κράματα λευκών μετάλλων και ειδική γνώση στην κατασκευή και επισκευή τριμεταλλικών κουζινέτων
 
 
 
 
 
 
 
 
Ψυχρές επιμεταλλώσεις τυμπάνων στα σημεία εδράσεως ή προσαρμογής ρουλεμάν.
Ανάλογες επιμεταλλώσεις γίνονται σε σημεία τριβής και πολλών άλλων εξαρτημάτων μηχανών και αξόνων
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναγομώσεις κομβίων στροφάλων μηχανών εσωτερικής καύσης συμπιεστών και στροφαλοφόρων αξόνων γενικότερα
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιμεταλλώσεις εμβόλων, χιτωνίων και βαλβίδων ΜΕΚ, με Co ή Ni κράματα και κεραμικά υλικά τα οποία αντέχουν σε θερμική κόπωση και υψηλές θερμοκρασίες
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιφανειακές σκληρύνσεις των Steel Milling και Guide Rolls χαλυβουργείων
 
 
 
 
 
 
 
 
Προστατευτικά επιστρώματα αξόνων αναδευτήρων πετροχημικών εργοστασίων, για την αντοχή τους σε μηχανικές τριβές - οξείδωση και διάβρωση
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατασκευές και επισκευές συστημάτων δακτυλίων μηχανικών στυπιοθλιπτών (mechanical seals)
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατασκευή κάθε είδους γραφιτούχων δακτυλίων μηχανικών στυπιοθλιπτών
 
 
 
 
 
 
 
 
Επισκευές και κατασκευές μερών αντλιών κάθε είδους ( pump sleeves, shafts, impeller rings, cases, pallets)
 
 
 
 
 
 
 
 
Προστασία με ειδικά επιστρώματα πτερυγίων αντλιών αέρος και κάθε άλλων συσκευών μεταφοράς / απαγωγής ή παραγωγής ενέργειας
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατασκευή και επισκευή εξαρτημάτων αυτόματων βανών (stem-plug-seat) και ασφαλιστικών
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατασκευή κεραμικών κυλίνδρων φλεξογραφίας και βαθυτυπίας