Κλάδοι δραστηριότητας

Η LMG στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στους ακόλουθους κλάδους

(ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς):

 • Επισκευές πλοίων
 • Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες
 • Διυλιστήρια
 • Χημικές Βιομηχανίες
 • Χαρτοβιομηχανίες
 • Τσιμεντοβιομηχανίες
 • Βαφεία – Υφαντουργία – Τυποποιία
 • Βιομηχανία Ζάχαρης
 • Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος
 • Κονσερβοποιία
 • Χαλυβουργεία
 • Παραγωγής Τροφίμων – Συσκευασίας
 • Εμπορική Ναυτιλία
 • Αντλιοστάσια
 • Ανυψωτικά μηχανήματα γερανών, Κλαρκ και οχημάτων
 • Εργοστάσια Ζυθοποιίας
 • Παραγωγής Υγραερίου
 • Σταθμός Πυρόσβεσης
 • Σκαπτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων φόρτωσης & εκσκαφής
 • Παραγωγής Μαγγανίου
 • Βιομηχανία Ξύλου
 • Τεχνικές Εταιρίες