Υπηρεσίες & Εταιρική δραστηριότητα

Η LMG στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες

(ενδεικτικά κάποιες από αυτές):

 • Κατασκευή και επισκευή με ειδικά επιστρώματα, βακτρών, συμπιεστών και αντλιών και κάθε τύπου αξόνων, αντλιών για προστασία από φθορά τύπου fretting.
 • Ανακτήσεις εμβόλων, αντλιών με προστατευτικά επιστρώματα όπως τα χρωμονικελιούχα, κεραμικά υλικά, καρβίδια.
 • Αντιοξειδωτική προστασία δεξαμενών, εναλλακτών θερμότητας, σωληνώσεων, σιδηροκατασκευών.
 • Επιφανειακές προστασίες κοχλιωτών μεταφορέων με σκληροεπιφανειακά κράματα.
 • Κατασκευές και επισκευές εδράνων ολίσθησης τουρμπινών, συμπιεστών με κράματα λευκών μετάλλων και ειδική γνώση στην κατασκευή και επισκευή τριμεταλλικών κουζινέτων.
 • Ψυχρές επιμεταλλώσεις τυμπάνων στα σημεία εδράσεως ή προσαρμογής ρουλεμάν.
 • Ανάλογες επιμεταλλώσεις γίνονται σε σημεία τριβής και πολλών άλλων εξαρτημάτων μηχανών και αξόνων.
 • Αναγομώσεις κομβίων στροφάλων μηχανών εσωτερικής καύσης συμπιεστών και στροφαλοφόρων αξόνων γενικότερα.
 • Επιμεταλλώσεις εμβόλων, χιτωνίων και βαλβίδων ΜΕΚ, με Co ή Ni κράματα και κεραμικά υλικά τα οποία αντέχουν σε θερμική κόπωση και υψηλές θερμοκρασίες.
 • Επιφανειακές σκληρύνσεις των Steel Milling και Guide Rolls χαλυβουργείων.
 • Προστατευτικά επιστρώματα αξόνων αναδευτήρων πετροχημικών εργοστασίων, για την αντοχή τους σε μηχανικές τριβές – οξείδωση και διάβρωση.
 • Κατασκευές και επισκευές συστημάτων δακτυλίων μηχανικών στυπιοθλιπτών (mechanical seals)
 • Κατασκευή κάθε είδους γραφιτούχων δακτυλίων μηχανικών στυπιοθλιπτών.
 • Επισκευές και κατασκευές μερών αντλιών κάθε είδους ( pump sleeves, shafts, impeller, rings, cases, pallets).
 • Προστασία με ειδικά επιστρώματα πτερυγίων αντλιών αέρος και κάθε άλλων συσκευών
  μεταφοράς / απαγωγής ή παραγωγής ενέργειας.
 • Κατασκευή και επισκευή εξαρτημάτων αυτόματων βανών (stem-plug-seat) και ασφαλιστικών.
 • Κατασκευή κεραμικών κυλίνδρων φλεξογραφίας και βαθυτυπίας.
 • Ρεκτιφιέ και Lapping σε βάνες Gate από 1΄΄ έως 26΄΄.
 • Ρεκτιφιέ και Lapping σε βάνες Ball από 2΄΄ έως 26΄΄.
 • Κατεργασία τορνιρίσματος σε Ball Valve από 2΄΄ έως 26΄΄.
 • Κατεργασίες αναγόμωσης και τορναρίσματος, ρεκτιφιέ και Lapping σε κάθε τύπο Valve.
 • Ανάκτηση διαμέτρων σε ρότορες ηλεκτροκινητήρων και σε καπάκια ηλεκτροκινητήρων.
 • Κεραμικές επικαλύψεις σε μέρη αντλιών και περιστροφικά εξαρτήματα.
 • Επικαλύψεις που αντέχουν σε οξέα και καυστικές ουσίες.
 • Ψεκασμός PVC-TEFLON.